Hanne Vedel
Spindegården
Lindsnakkevej 22         
6200 Aabenraa               Tel. +45 74 62 30 12   
NB: Farveprøver er vejledende.
HALK 01-100

HALK 01-110
HALK 01-150
HALK 01-152
HALK 01-160
HALK 02-210
HALK 02-253
HALK 02-254
HALK 02-260
HALK 03-210
HALK 03-253
BLANS 02-254
BLANS 02-260